Sandra Lyons

LUẬN HẠN NĂM 2022

Mỗi năm con người đều gặp một hạn riêng, luân phiên giữa 8 hạn, mỗi hạn chủ về một vấn đề. Năm 2022, các hạn này rơi vào tuổi nào, tác động ra làm sao, nếu nắm được các thông tin trên có thể tìm cách phòng ngừa, giảm bớt rủi ro hiệu quả. 

1. Năm 2022 tuổi nào phạm hạn Hạn Địa Võng
Năm 2022, những tuổi mắc hạn Địa Võng nam và nữ mạng đều giống nhau gồm: Quý Tỵ (1953) 70 tuổi, Giáp Ngọ (1954) 69 tuổi, Nhâm Dần (1962) 61 tuổi, Tân Hợi (1971) 52 tuổi, Canh Thân (1980) 43 tuổi, Kỷ Tỵ (1989) 34 tuổi, Mậu Dần (1998) 25 tuổi, Đinh Hợi (2007) 16 tuổi.
Hạn Địa Võng chủ về các vấn đề chính là đạo đức và pháp luật, người mắc hạn này nếu không cẩn thận rất dễ bị xử phạt, kiện tụng, tù tội hoặc mất tiền bạc, công sức, thời gian. Hạn Địa Võng có mức độ nhẹ nhất trong số 8 hạn luân phiên vì không ảnh hưởng quá lớn hoặc nặng nề đến cuộc sống.
 
2. Năm 2022 tuổi nào phạm hạn Hạn Diêm Vương
Các tuổi phạm hạn Diêm Vương năm 2022 nam và nữ mạng không giống nhau, cụ thể gồm: Nam mạng: Nhâm Thìn 1952 (71 tuổi), Tân Sửu 1961 (62 tuổi), Canh Tuất 1970 (53 tuổi), Kỷ Mùi 1979 (44 tuổi), Mậu Thìn 1988 (35 tuổi), Đinh Sửu 1997 (26 tuổi), Bính Tuất 2006 (17 tuổi).Nữ mạng: Ất Mùi 1955 (68 tuổi), Quý Mão 1963 (60 tuổi), Giáp Thìn 1964 (59 tuổi), Nhâm Tý 1972 (51 tuổi), Tân Dậu 1981 (42 tuổi), Canh Ngọ 1990 (33 tuổi), Kỷ Mão 1999 (24 tuổi), Mậu Tý 2008 (15 tuổi). 

Hạn Diêm Vương gây bất lợi rất lớn tới sức khoẻ của người đang mắc bệnh hoặc phụ nữ có thai, sinh con nhỏ. Tuy nhiên đối với người khoẻ mạnh, nam giới ít bị ảnh hưởng. Hạn này tốt xấu tuỳ vào từng trường hợp. 
Xem thêm: xem lá số tử vi - phongthuyso

3. Năm 2022 tuổi nào phạm hạn Hạn Huỳnh Tuyền

Hạn Huỳnh Tuyền chủ về sức khỏe, trong năm 2022 rơi vào các tuổi nam và nữ mạng sau đây: Nam mạng: Canh Tý 1960 (63 tuổi), Kỷ Dậu 1969 (54 tuổi), Mậu Ngọ 1978 (45 tuổi), Đinh Mão 1987 (36 tuổi), Bính Tý 1996 (27 tuổi), Ất Dậu 2005 (18 tuổi).Nữ mạng: Bính Thân 1956 (67 tuổi); Ất Tỵ 1965 (58 tuổi), Quý Sửu 1973 (50 tuổi); Giáp Dần 1974 (49 tuổi), Nhâm Tuất 1982 (41 tuổi); Tân Mùi 1991 (32 tuổi); Canh Thìn 2000 (23 tuổi); Kỷ Sửu 2009 (14 tuổi); Người gặp hạn Huỳnh Tuyền cẩn thận mắc bệnh nặng, nếu không chữa trị có thể nguy hiểm tính mạng. Hạn này rất nặng vì khi cơ thể không khỏe sẽ kéo thêm nhiều hệ luỵ như không tập trung làm việc, tốn tiền chữa trị…

 4. Năm 2022 tuổi nào phạm hạn Hạn Ngũ Mộ

Năm 2022, cả nam và nữ các tuổi sau sẽ gặp hạn Ngũ Mộ: Mậu Tuất 1958 (65 tuổi), Đinh Mùi 1967 (56 tuổi), Bính Thìn 1976 (47 tuổi), Ất Sửu 1985 (38 tuổi), Quý Dậu 1993 (30 tuổi), Giáp Tuất 1994 (29 tuổi), Nhâm Ngọ 2002 (21 tuổi).Hạn này gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, có thể làm ăn thua lỗ, đầu tư thất bại, tiền bạc khó kiếm mà phải chi tiêu nhiều. Đây là một hạn khá nặng liên quan tới tài chính. 

5. Năm 2022 tuổi nào phạm hạn Hạn Tam Kheo

Người gặp hạn Tam Kheo phải hết sức chú ý đến chăm sóc cơ thể, sức khỏe. Năm 2022 rơi vào các tuổi sau:Nam mạng: Kỷ Hợi 1959 (64 tuổi), Mậu Thân 1968 (55 tuổi), Đinh Tỵ 1977 (46 tuổi), Bính Dần 1986 (37 tuổi), Ất Hợi 1995 (28 tuổi), Quý Mùi 2003 (20 tuổi), Giáp Thân 2004 (19 tuổi).Nữ mạng: Đinh Dậu 1957 (66 tuổi), Bính Ngọ 1966 (57 tuổi), Ất Mão 1975 (48 tuổi), Quý Hợi 1983 (40 tuổi), Giáp Tý 1984 (39 tuổi), Nhâm Thân 1992 (31 tuổi), Tân Tỵ 2001 (22 tuổi), Canh Dần 2010 (13 tuổi).

Tam Kheo là hạn nặng chủ về sức khỏe, cẩn thận mệnh đau tay chân hoặc đau mắt. Ngoài ra, đương số cần chú ý ăn nói, tránh thị phi, cãi vã gây ra cú sốc tâm lý. 

6. Năm 2022 tuổi nào phạm hạn Hạn Thiên La

Hạn Thiên La gây ra nhiều phiền phức, rắc rối cho người mắc về tâm lý. Năm 2022, những tuổi sau phạm hạn Thiên La: Nam mạng: Ất Mùi 1955 (68 tuổi), Quý Mão 1963 (60 tuổi), Giáp Thìn 1964 (59 tuổi), Nhâm Tý 1972 (51 tuổi), Tân Dậu 1981 (42 tuổi), Canh Ngọ 1990 (33 tuổi), Kỷ Mão 1999 (24 tuổi), Mậu Tý 2008 (15 tuổi).Nữ mạng: Nhâm Thìn 1952 (71 tuổi), Tân Sửu 1961 (62 tuổi), Canh Tuất 1970 (53 tuổi), Kỷ Mùi 1979 (44 tuổi), Mậu Thìn 1988 (35 tuổi), Đinh Sửu 1997 (26 tuổi), Bính Tuất 2006 (17 tuổi). Hạn Thiên La là hạn nặng liên quan tới tâm lý bất an, lo lắng thái quá, mất bình tĩnh và sức khỏe không ổn định. Ngoài ra, cẩn thận vợ chồng cãi vã, mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

7. Năm 2022 tuổi nào phạm hạn Thiên Tinh

Những tuổi sau đây mắc hạn Thiên Tinh trong năm 2022 cần chú ý hơn trong cuộc sống và bảo vệ cơ thể: Nam mạng: Đinh Dậu 1957 (66 tuổi), Bính Ngọ 1966 (57 tuổi), Ất Mão 1975 (48 tuổi), Quý Hợi 1983 (40 tuổi), Giáp Tý 1984 (39 tuổi), Nhâm Thân 1992 (31 tuổi), Tân Tỵ 2001 (22 tuổi), Canh Dần 2010 (13 tuổi).Nữ mạng: Kỷ Hợi 1959 (64 tuổi), Mậu Thân 1968 (55 tuổi), Đinh Tỵ 1977 (46 tuổi), Bính Dần 1986 (37 tuổi), Ất Hợi 1995 (28 tuổi), Quý Mùi 2003 (20 tuổi), Giáp Thân 2004 (19 tuổi).Thiên tinh là hạn rất nặng với nữ mạng chủ về sức khoẻ và kiện cáo. Cẩn thận ốm đau tốn tiền chạy chữa và kiện tụng hoặc vướng vào vòng lao lý.

Xem thêm về tử vi 2022 để biết rõ hơn về vận hạn năm 2022 của mình

8. Năm 2022 tuổi nào phạm hạn Hạn Toán Tận

Hạn Toán Tận năm Nhâm Dần gây ra phiền phức, bất ổn cho các tuổi nam và nữ mạng sau:Nam mạng: Bính Thân 1956 (67 tuổi), Ất Tỵ 1965 (58 tuổi), Quý Sửu 1973 (50 tuổi), Giáp Dần 1974 (49 tuổi), Nhâm Tuất 1982 (41 tuổi), Tân Mùi 1991 (32 tuổi), Canh Thìn 2000 (23 tuổi), Kỷ Sửu 2009 (14 tuổi).Nữ mạng: Canh Tý 1960 (63 tuổi), Kỷ Dậu 1969 (54 tuổi), Mậu Ngọ 1978 (45 tuổi), Đinh Mão 1987 (36 tuổi), Bính Tý 1996 (28 tuổi), Ất Dậu 2005 (18 tuổi).Hạn Toán Tận là đại hạn khiến đương số thiệt hại nặng về tài chính, tiền bạc, sự nghiệp đi xuống, sức khỏe ốm yếu, gia đạo không yên ổn.

Những thông tin về 8 hạn của các tuổi trong năm 2022 giúp quý vị biết mình và người thân cần chú ý điều gì vào nay năm. Hãy cẩn thận, chủ động tìm cách chuyển nguy thành an để hạn chế những tác động tiêu cực ở mức thấp nhất. 

Get Moving

Make a change today

Premium online fitness classes & nutrition.

I’ve created these premium fitness classes for everyone starting from beginner to advanced level with an in depth FAQ to answer all doubts.

Premium classes

free classes

Make a change today

Transforming lifes with fitness & nutrition.

With free online classes people who don’t have the time or money to afford a personal coach can make change their lives forever.

free classes